Hvad er nottrækning?

Med flere vertikale dobbeltslag bliver noten, spån for spån, med en etskærs trækkniv høvlet ind i emnet. Emnet, centreringen og værktøjsføringen befinder sig fastspændt på maskinbordet. Knivholderen og tilspændingsstangen udgør tilsammen den vertikale snitbevægelse. Tilspænding af spåntykkelse udføres af kilen på tilspændingsstangen der for hvert nyt arbejdsslag trækkes ned bag trækkniven. Breddetolerancen på noten opnås med den individuelle slebne bredde på trækkniven. Emne og trækkniv er eksakt anbragt og centreret omkring midten af værktøjsføringen. Gennem den faste forbindelse mellem emne og værktøj er den nøjagtige placering af noten, sikret akseparallel med boringen. Det under hele træklængden styrede værktøj sørger for en høj overfladekvalitet.

Downloads

På denne måde, vil vi give dig nyttige oplysninger, fremtidige informationer og datablade om nottrækning til rådighed.

© 2015 Christian Gierth GmbH